Logo

Ďakujeme

11.12.2020 20:11
PDBASKET

Basketbalový klub BC Prievidza ďakuje mestu Prievidza za poskytnutie účelovej dotácie na prenájom športovej haly za rok 2020 vo výške 54 916€. Celkové náklady na prenájom športovej haly v roku 2020 boli vo výške 57 805,92€.