Logo

Rady kondičného trénera Jakuba Chudého

2.11.2018 18:23
PDBASKET

Ako kondičný tréner mám na starosti hlavne fyzickú pripravenosť hráčov BC Prievidza. Na to, aby sme sa však mohli venovať rozvoju ich schopností, musí byť ich zdravotný stav úplne v poriadku. V mojich príspevkoch sa budem v nepravidelných intervaloch venovať témam nielen športovým, ale aj so športom úzko spätými, akými sú zdravie a zdravý životný štýl. Blíži sa zima a preto som si ako prvú tému vybral typické zimné choroby a možnosti predchádzania týmto chorobám či už z pohľadu bežných ľudí alebo vrcholových športovcov.

Najznámejšími a najčastejšími chorobami sú nachladnutie alebo nádcha a chrípka. Pri oboch ochoreniach je dobrým preventívnym opatrením suplementácia vitamínu C, ale aj ďalších vitamínov, ktoré majú antioxidačný účinok ako vitamín A, E alebo selén. Ideálny je príjem vitamínov v ich prirodzenej forme pomocou zvýšenej konzumácie ovocia a zeleniny. Uprednostňoval by som čerstvé ovocie a zeleninu, prípadne celozrnné obilniny. Za najvhodnejšie by som považoval papriku, chren, zelené vňate, kel, citrusové ovocie a kivi. Samozrejmosťou je pravidelné si umývanie rúk a vyhýbanie sa styku s už chorými.

Ako ďalšie preventívne opatrenie pre obe choroby by som odporúčal otužovanie, a to nie v zmysle ísť sa rovno kúpať do ľadovej rieky, ale skôr ukončiť rannú sprchu desiatami sekundami pod ľadovou vodou, ktoré môžu byť postupne zvýšené až na 30-40 sekúnd. Nechceme tým samozrejme dosiahnuť prílišné chladnutie organizmu, ale najskôr telo trošku zahriať a následne ho schladiť, čo síce spôsobí jemné šokovanie imunity, ale s tým sa organizmus ľahko vysporiada a následne môže byť týmto spôsobom posilnená imunita. Veľmi dôležité je vo svojom obydlí pravidelne vetrať a utierať prach, nakoľko polovica prachu v domácnosti sú mŕtve kúsky našej pokožky, kde sa ukrýva najviac vírusov a bacilov.

Aj moja obľúbená pohybová aktivita má v prevencii voči týmto ochoreniam dôležité miesto. Odporúčam nižšiu intenzitu v trvaní zhruba do jednej hodiny, kde telo nevyprodukuje až také veľké množstvo voľných radikálov, ktoré by mohli mať ďalší vplyv na zníženie imunity. Práve nižšia intenzita má dobrý vplyv na tvorbu telu vlastných imunoparametrov, teda látok, ktoré bojujú s vírusmi. Naopak veľmi ťažká aktivita s veľmi vysokou intenzitou spôsobí organizmu imunitu oslabujúci účinok. V Praxi to znamená, že sa vyprodukuje veľmi veľa voľných radikálov, ktoré dočasne oslabia imunitu organizmu. Ísť do ľadovej vody ihneď po športovej aktivite sa tiež neodporúča. Najskôr treba organizmus vhodne hydratovať a nechať prirodzene vychladnúť v „izbovej“ teplote čím zabránime veľkým výkyvom teploty . Keď sa telo vyrovná s teplotou samo, je možné prejsť na otužovanie a až v tejto fáze ísť do studenej vody, ktorá pri športovcoch podporuje regeneráciu  po veľmi náročnej pohybovej aktivite.

Poslednou no jednou z najdôležitejších foriem prevencie pred ochoreniami je vyhýbanie sa stresu. Organizmus, ktorý je v strese, je totiž náchylnejší na tieto sezóne ochorenia.

Rady odo mňa sú teda pravidelné otužovanie sa, pravidelná pohybová aktivita s nízkou intenzitou, vyhýbanie sa stresu, vyvážená strava bohatá na vitamíny v prirodzenej forme, vetranie a utieranie prachu. Samozrejme vrcholoví športovci sa pohybovej aktivite s vysokou intenzitou vyhnúť nemôžu. Po tejto aktivite si treba dať pozor na imunologické okno a nevystaviť organizmus veľkým výkyvom. Organizmus treba nechať najskôr vychladnúť, doplniť tekutiny a až následne aplikovať ďalšie regeneráciu podporujúce procedúry.